Kvalitetsutbildning

 Grundkurs GMP, GDP

Introduktion ISO 13485

Auditförberedelse; hur agera under extern inspektion

Process styrning

Systematiserat förbättringsarbete - workshop

Effektivt kvalitetsarbete - workshop