Inspektion - del av förbättringsarbetet

 Inspektionsförberedelse

Struktur
Genomgång av kvalitetssystem/ledningssystem
Mock-up inspektion
Utbildning i organisationen

Utföra inspektion, audits

Interninspektion
Leverantörsinspektioner
Värd för extern inspektion , ex myndighet

Uppföljning

Aktivitetsplan
Genomförande
Projektledning