KVALITETSSÄKRING

Säkra er kvalitetsutveckling genom rätt kvalitet!

Egrelius Quality Consulting AB erbjuder kvalitetsledning med fokus i läkemedels- och medicintekniska branschen
- uppstart, utveckling, förvaltning

 

Dax att uppgradera kvalitetssystem till ISO 13485:2016 !

Jag erbjuder Support med gap-analys, utbildning, uppgradering.

introduktion, planering för MDR? Kontakta mig!!