Erika Egrelius i korthet

 

UTBILDNING
Kvalificerad revisor
Branschspecifika utbildningar, ex ISO 13485, MDD/MDR, QSR, ISO 9001
Universitetskurser inom Ekonomi, Ledarskap, LEAN
Gymnasieingenjör inom Kemi med Biokemisk inriktning

MERITER
Kvalitetschef inom medicinteknisk tillverkning
Labchef inom Quality Control  (Kemi och Mikrobiologi) > 15 år
Chef och ledningsposition >15 år

PERSONLIGT
47 år, bosatt i Uppsala, gift och två söner
Aktiv inom idrotten som ledare, funktionär mm

Genomförda konsultuppdrag
Interim kvalitetschef, läkemedels- resp medicinteknisk tillverkning
GAP-analyser, kombinationsprodukter, läkemedel
Leverantörsaudits, internaudits
GMP/GDP utbildningar