Erika Egrelius i korthet

 

UTBILDNING
Kvalificerad revisor
Branschspecifika utbildningar, ex ISO 13485, MDR/IVDR, QSR, ISO 9001
Universitetskurser inom Ekonomi, Ledarskap, LEAN
Gymnasieingenjör inom Kemi med Biokemisk inriktning

MERITER
Kvalitetschef inom medicinteknisk tillverkning
Labchef inom Quality Control  (Kemi och Mikrobiologi) > 15 år
Chef och ledningsposition >15 år

ANNAT
Bosatt i Uppsala
Kassör i SARQA

Genomförda konsultuppdrag
Interim kvalitetschef, läkemedels- resp medicinteknisk tillverkning
GAP-analyser; kombinationsprodukter, läkemedel, MDR, IVDR
Kvalistetssystem 13485:2016
Leverantörsaudits, internaudits, mock-audits, MDSAP-audit
Utbildningar; GMP, GDP, QSR, ISO 13485