KVALITETSSÄKRING

Säkra er kvalitetsutveckling genom rätt kvalitet!

Egrelius Quality Consulting AB erbjuder kvalitetsledning med fokus i läkemedels- och medicintekniska branschen
- uppstart, utveckling, förvaltning

 

MDR/IVDR - vad behöver du hjälp med för en lyckad övergång?

Jag erbjuder Support med gap-analys, utbildning, uppgradering.