Inspektion - del av förbättringsarbetet

 Inspektionsförberedelse

Struktur
Genomgång av kvalitetssystem/ledningssystem
Mock-up inspektion
Utbildning i organisationen

Planera och utföra inspektion, audits

Interninspektion
Leverantörsaudits
Värd för extern inspektion , ex myndighet
MDSAP

Uppföljning

Aktivitetsplan
Genomförande
Projektledning