Kvalitetssäkring, utveckling och support

 

Kvalitetschef, interim el konsult

sätta upp kvalitetsledningssystem
support dagligt arbete
kvalitetssäkring av verksamheten

Laboratoriechef, interim

kvalitetskontroll
effektiviseringsprojekt
planera och leda

Förbättringsprojekt
Gap-analyser